Kontakt ze zwierzętami

Naszym celem jest stworzenie dzieciom warunków do kontaktu z naturą. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej czasu spędzały na świeżym powietrzu.

Umożliwiamy dzieciom uczęszczającym do żłobka i przedszkola stały kontakt ze zwierzętami. W mini zagrodzie odwiedzamy i opiekujemy się 3 królikami oraz 4 kurkami. Dbamy by miały czystą wodę oraz stały dostęp do ziół, traw czy liściastych warzyw. Największą frajdę mamy ze sprawdzania czy „jest jajo” oraz głaskania i tulenia królików. Nasze trzy królice; Betka, Białka i Mała uwielbiają dzieci i czekają na zielone, chrupiące smakołyki!

Zalety terapii kontaktowej ze zwierzętami

Fizyczne

 • usprawnienie funkcji motorycznych
 • usprawnienie poczucia równowagi

Psychiczne

 • usprawnienie komunikacji
 • usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi
 • podwyższenie samooceny
 • redukcja lęku
 • ćwiczenie pamięci krótko i długoterminowej

Motywacyjne

 • ułatwienie funkcjonowania w grupie
 • ułatwienie interakcji z innymi
 • gotowość do podejmowania ćwiczeń
 • rozwijanie empatii
 • otwarcie na świat
 • wzrost opiekuńczości
 • wzrost zaufania
 • wzrost akceptacji
 • dostarczenie rozrywki
 • umiejętność socjalizacji
 • pobudzenie umysłowe
 • kontakt fizyczny