Realizując program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” wykorzystujemy elementy wielu atrakcyjnych metod zachęcających do twórczych poszukiwań, wspierających aktywność oraz samodzielność każdego dziecka.

Elementy metody Edukacji przez ruch” Doroty Dziamskiej

Metoda D. Dziamskiej polega na wykorzystaniu naturalnego oraz spontanicznego ruchu organizmu dziecka, które ruszając się uaktywnia zmysły przez co poznaje otaczający je świat. Jest to integracja ciała ze zmysłem w rytm dobranej przez dorosłą osobę muzyki. W trakcie pracy wspomagamy koncentrację synchronizujemy pracę mózgu, oraz stymulujemy wszystkie zmysły, przez co dzieci rozwijają się emocjonalnie, społecznie i poznawczo.

Elementy metody nauki czytania Ireny Majchrzak

Litery i wyrazy są dla dziecka wielką zagadką i tajemnicą, wykorzystując ten fakt Pani Irena Majchrzak sugeruje, że dziecko, przez własne imię, z którym się utożsamia oraz  rozbudzi swoje zainteresowanie pismem, pisaniem i czytaniem. Metoda ma charakter analityczno- syntetyczny, a zestawy obrazkowo- słowne pomagają w percepcji tekstu na bazie poznanych liter. Dziecko uczy się liter przez obserwację, a nauka czytanie rozpoczyna się od globalnego czytania własnego imienia. W tym momencie dziecko zauważa różnicę w zapisie imion kolegów i zapoznaje się z kształtem poszczególnych liter w imieniu swoim i rówieśników.

Kolejnym etapem jest zapoznanie się z innymi wyrazami występującymi w otoczeniu dziecka, następują kolejne etapy nauki czytania:

 • ściana pełna liter
 • targ liter
 • nazywanie świata.

Całemu procesowi towarzyszy zabawa i atmosfera magii i tajemniczości, każdy zostaje obdarowany innym zestawieniem liter, tworzącym jedno i niepowtarzalne imię.

Elementy metody Pedagogiki Zabawy

W pedagogice zabawy bardzo istotne jest to, iż z repertuaru tradycyjnych zabaw wybiera się tylko te, które nie stwarzają napięcia powodowanego nadmierną rywalizacją i nie ośmieszają jej uczestników. Proponowane zabawy sprzyjają aktywności wszystkich członków grupy. Metoda ta posługuje się różnymi środkami, takimi jak: słowo pisane i mówione, gest, ruch, taniec, malowanie, dotyk, dźwięk, odgrywanie ról, pantomima. Sytuacje stwarzane w trakcie zabawy uczą dzieci wypowiadania swoich uczuć na forum publicznym i poszanowania uczuć innych. Pomagają także dostrzec wartość i różnorodność członków grupy wynikającą z ich dotychczasowych doświadczeń, zdolności, umiejętności, wrażliwości, wyobraźni czy wiedzy. Pedagogika zabawy pozwala na zmniejszanie lęku, obaw, dystansu między wszystkimi członkami grupy, w tym także między prowadzącym, np. wychowawcą a grupą. Spośród wielu znanych z różnych źródeł zabaw wybiera się i modyfikuje tylko te, które są przyjazne dla dziecka.

Elementy metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Jej założeniem jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych i funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Metoda dobrego startu wszechstronnie oddziałuje na rozwój psychomotoryczny dziecka i ułatwia naukę czytania i pisania. Może być wykorzystywana w pracy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się w celu stymulowania rozwoju, jak i z dziećmi o zaburzonym rozwoju w celu rehabilitacji zaburzeń. Metoda spełnia również rolę profilaktyczną. Zapobiega występowaniu dysleksji rozwojowych, czyli specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, a tym samym niepowodzeniom szkolnym. Elementem uatrakcyjniającym zajęcia są odpowiednio dobrane do ćwiczeń piosenki o tematyce dziecięcej.

Elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss

Istotą tej metody jest chęć przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej poprzez tzw. "aktywne słuchanie". Polega ono na wykonywaniu prostych układów rytmiczno - tanecznych proponowanych przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Zabawy rytmiczne są pierwszym etapem przygotowującym do wprowadzenia instrumentów perkusyjnych, z którymi dziecko ma możliwość aktywnego uczestniczenia w utworze muzycznym jako współwykonawca lub dyrygent.

Elementy metody wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Jest niezmiernie ważne u wszystkich dzieci, nawet u tych, u których rozwój mieści się w normie. W szczególności jednak powinniśmy poświęcić uwagę dziecku, gdy pojawiają się trudności rozwojowe. Pani Edyta Gruszczyk Kolczyńska i Ewa Zielińska na podstawie długich obserwacji stworzyły program wspomagania rozwoju umysłowego łącząc go w jeden proces:

  • intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci
  • kształtowanie odporności emocjonalnej potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności
  • rozwijanie umiejętności matematycznych dokonywanych w naturalnych sytuacjach życia codziennego, podczas nadarzających się okazji i wymaganych potem na lekcjach matematyki.

Co wyróżnia ten program spośród innych form? Przedstawiany program, nawet gdy przeprowadza się go z dzieckiem bardzo intensywnie, nie jest dla dziecka przykry. Nie wiąże się z długotrwałym wysiłkiem. Jest to forma zabawy, radosnego działania dziecka.

   


  Korzystając z powyższych metod stworzyliśmy BLOKI TEMATYCZNE zajęć:

   

    • Mądra główka:

  Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię twórczą dziecka ( gry i zabawy konstrukcyjne, tematyczne)

    • Mały artysta:

  Uczestnictwo w różnych projektach plastycznych, których celem jest m. in. rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, umiejętności posługiwania się różnymi przyborami i materiałami plastyczno-technicznymi, nauka współpracy w grupie-jednym słowem zabawa i nauka.

    • W zdrowym ciele zdrowy duch:

  Zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz ćwiczenia zapobiegające powstawaniu i pogłębianiu wad postawy.

    • Zagadki Matki Natury:

  ,,Dlaczego morze jest słone ?", ,,Czy woda może być sucha?", „Jak powstaje śnieg?” rozwiązywanie  za sprawą różnych eksperymentów zagadek Matki natury.

    • Nutka muzyczka:

  Różnego rodzaju zabawy muzyczne, zajęcia rytmiczne, przygotowania do przedstawień oraz zwykła zabawa przy akompaniamencie muzyki poważnej zapewnią doskonały rozwój dziecka min. pozwolą rozwinąć pamięć czy pomogą w nauce języków obcych.

    • Język angielski

  Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego w pracy z dziećmi nauczyciela języka angielskiego według jego programu autorskiego.

    • Świat bajek i baśni:

  Cykl zajęć z wykorzystaniem tekstów literackich dla dzieci, kształcących mowę dziecka (dialogową, monologową) oraz elementy bajkoterapii.

  W ramach czesnego oferujemy następujące zajęcia edukacyjne:

  Język angielski

  Logorytmika

  Muzaki

  Rytmika

  Logopeda

  Fizjoterapia